Published: 2024-02-10

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA “SHAXS” KOTEGORIYASI

Maxfirat Yusupovna Xojiyeva , Madina Ro‘zimurodovna Saidova

477-480

FOLKLORNING SHE’R BADIIYATIDA TUTGAN O‘RNI.

Muxlisa Ahmatova, Gulnoza Vahidova

119-125

SHАRQDА TАRJIMАSHUNOSLIKNING RIVOJLАNISHI

Аsliddin Аbdumuminovich Mirzаmiddinov

150-156

TIFLOPEDAGOGIKA VA TIFLOPSIXOLOGIYANING UMUMIY MASALALARI

Azamat Muhammadjon o’g’li Siddiqov, Ziyovaddinova Botirjon qizi Mashhura

170-177

FAKTIK XATONING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Nurmuhammad Orif o‘g‘li Hamidov

222-230

OGAHIY – ILM-MA’RIFATGA CHORLOVCHI

Ziyodaxon Husniddin qizi Abdullayeva

231-235

ПРИЧИНЫ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА

Мухаммадали Уткур угли Хабибуллаев

244-249

JONLI TABIATNING KONSTRUKTIV TIZIMLARI.

Oydin Sobirjanovna Kambarova

481-486

RASSOM MUHAMMADXON NURITDINOV HAYOTI VA IJODI

Muxabbat Muxammadxonovna Raximova

487-494