REPRESENTATION OF THE IMAGE OF WATER IN MODERN UZBEK POETRY

Authors

  • Sh.Sh. Nizomova
  • Munojot Husenovna Jumayeva

Keywords:

poetry, ceremony, family-life ceremony, image, natural phenomena

Abstract

This article discusses the symbolic representation of water bodies and structures in modern poetry. Various symbolic interpretations of the ocean, ocean, sea, and sea are analyzed.

References

Низомова, Шохиста Шодиевна. "СУВ ВА ОЛОВ ОБРАЗЛАРИНИНГ АДАБИЙ-ИРФОНИЙ АСОСЛАРИ." Scientific Impulse 1.4 (2022): 1391-1395.

Nizomova, Shoxista. "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda tovush tizimini shakllantirish." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 1.1 (2020).

Nizomova, Sh Sh. "Symbolic-Emblematic Expression of Water Bodies and Structures in Modern Poetry." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1.2 (2022): 126-128.

Низомова, Ш. Ш. (2022). СУВ ВА ОЛОВГА МАРОСИМИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШЕЪРИЯТДАГИ ТАЛҚИНИ. Involta Scientific Journal, 1(3), 191-199.

Низомова Ш. Ш. ЗАМОНАВИЙ ШЕЪРИЯТДА ОЛОВ ОБРАЗЛАРИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИН ХУСУСИЯТЛАРИ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1396-1400.

Shodiyevna, Nizomova Shoxista. "The Symbolism of Fire and Water in Poetic Context." EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION 2.2 (2022): 170-174.

Nizomova, Shoxista. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA BADIIY ADABIYOT BILAN ISHLASHNI ORGATISH." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 33.33 (2023).

Nizomova, Shoxista. "MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTIDA O'YINNING BOLA HAYOTIDAGI AHAMIYATI." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 32.32 (2023).

Низомова, Шохиста Шодиевна. "ВЫРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВ В УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ." Проблемы науки 6 (65) (2021): 79-81.

Sharipova M. B., Nizomova S. S. The artistic image of the image of" water" in the poem //ученый xxi века. – 2018. – №. 11.

Sh.Sh.Nizomova - Tеория и практика современной науки, 2020, modern poetry

Sh.Sh. Nizomova Sharia's description of the ceremonial attitude to water

- Archive of Conferences, 2020

Низомова Ш. Ш. БАДИИЙ ИЖОДДА СУВ ВА ОЛОВ ОБРАЗЛАРИ ГЕНЕЗИСИНИНГ ҲАЁТИЙ АСОСЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1061-1066.

Shodiyevna, N. S. (2022). The Symbolism of Fire and Water in Poetic Context. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 170-174.

Nizomova, S. S. (2020). MODERN POETRY. In ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ (pp. 89-90).

Nizomova, Shoxista Shodiyevna. "THE SCOPE OF THE TOPICS OF THE SHARIA OF THE INDEPENDENCE PERIOD." Archive of Conferences. Vol. 4. No. 4. 2020.

Shodiyevna, Nizomova Shoxista. "MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI O ‘STIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI." Научный Фокус 1.2 (2023): 1187-1193.

Nizomova, S. S. (2020, August). THE SCOPE OF THE TOPICS OF THE SHARIA OF THE INDEPENDENCE PERIOD. In Archive of Conferences (Vol. 4, No. 4, pp. 68-69).

Nizomova, S. S. (2020, August). SHARIA'S DESCRIPTION OF THE CEREMONIAL ATTITUDE TO WATER. In Archive of Conferences (Vol. 4, No. 4, pp. 65-67).

NIZOMOVA, S. S. (2023). THE SYMBOLISM OF FIRE AND WATER IN POEM. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(9), 48-54.

NIZOMOVA, S. (2023). SHAVKAT RAHMON SHE’RIYATIDA LIRIK QAHRAMON KECHINMALARINING IFODALANISHI. Journal of Research and Innovation, 1(10), 53-57.

Nizomova, S. S. (2021). Images In Modern Uzbek Poetry. Psychology and Education Journal, 58(1), 754-758.

Nizomova S. Symbolic interpretations of water and fire in modern poetry //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

Nizomova, Shoxista Shodiyevna. "INKLYUZIV TA’LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR." PEDAGOGS jurnali 1.1 (2023): 673-673.

Downloads

Published

2024-01-30