UZLUKSIZ TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK FAOLIYATNING O’RNI

Authors

  • Eldor Dexqonboyevich Najimov

Keywords:

interfaol metod, texnologiya, innovatsiya, uzviylik, interaktiv metod

Abstract

Ushbu tezisda ta’lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarining o’rni va shu orqali pedagogik faoliyatni tashkil qilish shakllari haqida batafsil ma’lumot berilgan. Bundan tashqari, pedagogik innovatsion ta’limni rivojlantirish xususida ham qayd etilgan

References

Azizxonjaeva N.N. O’qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. –T.: TDPU, 2000. – 52 b.

Goziev Yo.Yo. «Umumiy psixologiya» 1-2-tom.Toshkent-2002y.

Yuldoshev J. Yangi pedagogik texnologiya: yo‘nalishlari, muammolari, yechimlari. «Xalq ta‘limi», 1999 yil, 4-son, 4-11 betlar.

Mahmudov M. O’quv materialini didaktik loyihalash tizimi. «Pedagogik mahorat», 2002 yil, 3-son, 3-11 betlar

Downloads

Published

2023-10-25