TARJIMADA SO‘Z TANLASH VA MA’NO KO‘CHISHI HODISASI

Authors

  • KAMOLA RASULOVA

Keywords:

metafora, tarjimada so‘z tanlash, ma’no ko‘chishi hodisasi, o‘xshatish, o‘xshashliklarni o‘zlashtirish.

Abstract

Ma’no ko‘chishi ya’ni metaforalarning asosida o‘xshatish, borliqdagi narsa va xodisalarning xususiyatlarini aniqlash uchun boshqa bir o‘xshashliklarni o‘zlashtirish mavjuddir. Turkiya turkchasida tabiatdagi hayvonlar, tabiatda mavjud bo‘lgan narsa va xodisalarning nomlari ular bilan aloqador sifatlar eng avvalo bir qancha ma’no ko‘chishidan foydalaniladi.

References

–Ҳамидов Х., Риҳсиева Г., Турк тили. Ўқув қўлланма. – T., 2013.

– Ҳотамов Н., Саримсоқов Б., Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати, – T.: “Ўқитувчи”, 1983.

– Hamidova S., Yosh tarjimashunos, – T., 2015.

– Ҳожиев А., Тилшунослик терминлари изоҳли луғати. – Т., 2002.

Downloads

Published

2024-06-15