ART-TERAPIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARI. ART-TERAPIYANING KORREKSION IMKONIYATLARI.

Authors

  • Dilnavoz Sobirova

Keywords:

artterapiya, korreksiya, psixika, hissiyot, dipressiya, sevgi, musiqa, eratk, psixolog, ong, shaxs.

Abstract

Hozirgi vaqtda art terapiya san'atning barcha turlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu usul sizga his-tuyg'ularingizni boshdan kechirish, kashf qilish va ifoda etish imkonini beradi. Art terapiya - rivojlanish usuli va psixikaning ongli va ongsiz tomonlaridagi o'zgarishlar san'atning turli shakllari va turlari orqali shaxsiyat anglashdir. Art-terapiya tobora ko'proq vosita sifatida qaralmoqda

References

Ismailova J. Muxamedova M. Zamonaviy jahon muzeyshunosligi. - Т.. PREMIER PRIENT, 2013.--312 b.

Ismailova J., Nishonova K., Muxamedova M. Muzey va jamiyat. - Т.: Chinor ENK, 2015. - 176 b.

Никитин H. Арт терапия: учебное пособие. - Москва: Когито-центр, 2014.

Abdullaev N. San'at tarixi. -Т.: San'at 2006. Т. 2. - 192 b.

Egamberdiev A. Tasviriy san'at va me'morchilik tarixi. o‘quv qo‘llanma. - Т.: o‘qituvchi, 2007. - 160 b.

Yosh bolalar uchun art terapiya A.I.Kopitin, E.E. Svistovskaya

Downloads

Published

2024-06-05