GLOBAL BUS PUBLIC TRANSPORT MARKET-INDUSTRY TRENDS AND FORECAST FOR 2029.

Authors

  • Javlonbek Jamoliddin o`g`li Nosirov

Keywords:

public transport, intelligent transport system, market research, manufacturing technologies.

Abstract

Data Bridge Market Research analyses that the bus public transport market would exhibit a CAGR of 8.30% for the forecast period of 2022-2029. Growing demand for public transportation systems especially in the developing economies, increased adoption of advanced automotive manufacturing technologies, growth and expansion of automotive industry especially in the developing economies and rising level of investment by the major market players for more innovation are the major factors attributable to the growth of bus public transport market.

References

Nosirov, J. J., & Raxmatov, Z. N. (2022). OZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 176-180.

J. J. Nosirov, & D. N. Raxmatov (2022). MALAKATIMIZ IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH USUSLLARI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (9), 18-21.

Nosirov Javlonbek Jamoliddin o`gli. (2023). MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN MANUFACTURING ENTERPRISES. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 16, 39–42. Retrieved from https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/709

Javlonbek, N., & Javlonbek, N. (2022). MARKAZIY VA SHARQIY YEVROPADA XITOYNING TO’G’RIDAN-TO’G’RI XORIJIY INVESTITSIYALARING MOYILLIGI: DUNNING OLI MODELI ASOSIDA. https://scienceweb.uz/publication/11693

Javlonbek, N. (2020). Prosperiency of chinese outward foreign direct investments in central asia and eastern europe decision making through Dunning`s oli model. https://scienceweb.uz/publication/11694

Jamoliddin ogli, N. J. (2023). TRANSPORT KORXONALARIDA MUHIM MARKETING STRATEGIYASI XUSUSIYATLARI. Nosirov Javlonbek Jamoliddin og`li. (2023). TRANSPORT KORXONALARIDA MUHIM MARKETING STRATEGIYASI XUSUSIYATLARI. Results of national scientific research, 2(8), 19–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.8239372

Jamoliddin ogli, N. J. MARKETING MUHITIGA ASOSLANGAN HOLDA KORXONALARDA MARKETING STRATEGIYASI. http://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2183/3448 Vol. 1 No. 1 (2023): Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnalJamoliddin ogli, N. J.

Vol. 1 No. 1 (2023): Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnalJamoliddin ogli, N. J. SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN MIJOZLAR BILAN MUNOSABATLARNI BOSHQARISHDA B2B RAQAMLI MARKETINGNI O'RNATISH. http://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2170 Vol. 1 No. 1 (2023): Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal

Nosirov Javlonbek Jamoliddin o`g`li. (2023). IJTIMOIY MEDIA MARKETING TAHLILI ORQALI MARKETING STRATEGIYALARINI OPTIMALLASHTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 5–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.8342170 https://academicsresearch.ru/index.php/rnsrij/article/view/2238

INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES FOR THE TRANSPORTATION SECTOR J Nosirov - Modern Scientific Research International Scientific …, 2024 http://academicsresearch.ru/index.php/MSRISJ/article/view/3811

BUS REFORM IN DEVELOPING COUNTRIES–REFLECTIONS ON THE EXPERIENCE THUS FAR

N Javlonbek - Analysis of world scientific views International Scientific …, 2024 https://academics.uz/index.php/awsit/article/view/3783

Downloads

Published

2024-07-03