TURK DEVON ADABIYOTIDAGI JANRLARNING SHAKLLANISHIDA “G‘ARIBNOMA” ASARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Authors

  • Sherzod Luqmonjon o‘g‘li Mamadjonov

Keywords:

“G‘aribnoma”, “Mavlud”, “Layli va Majnun”, “Yusuf va Zulayho”, “Gul va bulbul”, “Qissas-ul Anbiyo”

Abstract

Turk devon adabiyoti deganimizda, Gulshahriyning lirik she’rlari bilan boshlanib, Shayxiy, Ahmadiy, Kadi Burhoniddin kabi shoirlar ijodi bilan mustahkamlanib, Mahmud Abdul Boqiy, Fuzuliy kabi ijodkorlar sa’y-harakati bilan o‘z cho‘qqisiga chiqib, to XX asr boshlariga qadar davom etgan klassik adabiyot nazarda tutiladi. An’anaviylik va bir oldingisidan yana ham chiroyliroq, yana ham mukammalroq yozishga intilish ushbu adabiyotning asosini tashkil qiladi.  Bu urunishlar masnaviylarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Biror bir mavzuni, aytaylik, Layli va Majnun orasidagi ishqiy munosabatlarini qayta-qayta qalamga olgan o‘nlab ijodkor shoirlarning mavjudligi fikrimiz dalilidir. An’ana shunday ekan, qaysidir asarlar o‘zidan keyingi asarlar uchun tayanch vazifasini bajarishi turgan gap. “G‘aribnoma” asari ham ana shunday tayanch asarlardan biri hisoblanadi. Hajm jihatidan ulkan bo‘lgan bu asarda kichik-kichik mavzular berib boriladi va bu mavzular ichida kelajakda ulkan masnaviylarga manba bo‘la oladigan “Mavlud”, “Layli va Majnun”, “Yusuf va Zulayho”, “Gul va bulbul”, “Qissas-ul Anbiyo” kabi parchalar ham mavjud. Ushbu maqolamizda ham “G‘aribnoma” asarining turk devon adabiyotidagi jarnlar shakllanishida tutgan o‘rni haqida so‘z olib boramiz.

References

Ahmet A. TDV İslâm Ansiklopedisi. TDK yayınları. İstanbul. 1998. 17. cilt,

KENCAYEVA P., MAMADJONOV S. Yunus Emre ve Baba Rahîm Meşreb Şiirinde Tasavvufi Düşüncelerin Müşterekliği //Karabük Türkoloji Dergisi. – 2023. – Т. 6. – №. 1. – С. 109-122.

Mamadjonov S. OSHIQ POSHONING “G‘ARIBNOMA” ASARIDA INSON MAQOMOTI VA UNING DARAJALARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №. 18.

Qur'oni Karim ma'nolar tarjimasi. Tarjimon: Abdulaziz Mansur. O‘zbekiston Musulmonlar idorasi. Toshkent-2013. [Kahf surasi 65-oyat].

Yavuz K. Aşık Paşa “Garib-name” tıpkıbasım. 1-4-cilt . TDK yayınları. Istanbul. 2000.

https://www.turkedebiyati.org/vesiletun-necat-mevlid-suleyman-celebi/

qizi Ibragimova, H. B. (2022). INGLIZ TILINI O'QITISHDA PODKASTLAR VA ULARDAN FOYDALANISHNING AMALIY JIHATLARI. Results of National Scientific Research International Journal, 1(8), 212-219.

Qizi I. H. B. Podkastlarning didaktik va metodik funksiyalari //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 441-446.

Qizi I. H. B. et al. O’QUVCHILARDA REFLEKSIV KO’NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH JARAYONLARINI TASHKILLASH PEDOGOGIK TIZIMI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 56-59.

Downloads

Published

2023-12-10