XALQARO ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASI VA UNING O’ZBEKISTONDA TUTGAN O’RNI

Authors

  • Ferangiz Olim qizi Yaxyoyeva

Keywords:

Ushbu maqolada xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi hamda uning O’zbekistonda tutgan o’rni muhokama qilinadi. Maqolada ushbu mavzuga oid tushunchalarning mohiyati, nazariy asoslari yo’nalishlari va statistik ma’lumotlari ko’rib chiqilgan.

Abstract

Ushbu maqolada xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi hamda uning O’zbekistonda tutgan o’rni muhokama qilinadi. Maqolada ushbu mavzuga oid tushunchalarning mohiyati, nazariy asoslari yo’nalishlari va statistik ma’lumotlari ko’rib chiqilgan.

References

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 28-moddasi

O‘zbekiston respublikasi prezidentining qarori – “o‘zbekiston respublikasining tashqi mehnat migratsiya tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 05.07.2018 yildagi PQ-3839-son https://lex.uz/uz/docs/-3811317

A.V. Vaxabov, D.A. Tadjibayeva, Sh.X. Xajibakiyev Darslik - “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” Toshkent-2015 yil

Rasulova D. B. “Ishchi kuchi migratsiyasi rivojlanishining nazariy asoslari” – T.: Moliya, 2010-yil.

Rasmiy hujjatlar:

World Development Report 2023

World Migration Report final-2020

Ilmiy maqolalar:

“Taraqqiyot strategiyasi” markazining – “МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ” mavzusidagi 9 oktabr 2023 yildagi soni https://strategy.uz/index.php?news=1813&lang=ru

“СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА” - С.П. Базылева - Российский университет дружбы народов ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198 – 2018 yil https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-migratsionnye-protsessy-v-kontekste-regionalnyh-protivorechiy-na-primere-uzbekistana

Rasmiy saytlar:

https://www.un.org/ru/global-issues/migration

https://blogs.worldbank.org/peoplemove/migration-fact-life-and-more-people-ever-are-moving-0

https://www.worldbank.org/en/topic/migration

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

https://investim.guru/faq/statistika-chislennosti-naseleniya-stran-mira-v-2023-godu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Downloads

Published

2023-12-10