MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILI O’QITISHDA O’YINLARNING AXAMIYATI.

Authors

  • Shohida Moydinova
  • Maftuna Ne’matova

Keywords:

chet til, maktabgacha ta’lim tashkilotlari, o’yin, tinglab tushunish, talaffuzga o’rgatish, grammatika, qiziqish, dars jarayoni.

Abstract

Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida chet til o’qitish masalasi, xususan o’yinlardan foydalanishning afzalliklari yoritilgan.

References

Hoshimov O’, Yaqubov I. Ingliz tili o’qitish metodikasi, Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2003.

Jalolov J. Chet til o’qitish metodikasi, Toshkent, “O’qituvchi” nashriyoti, 1996.

Pinter A. Teaching Young language Learners. Oxford university Press, 2015.

Agzamova D.B. English teaching methodology. Tashkent.: Barkamol fayz mediya, 2016.

Moydinova, S. I., & Gulomova, S. (2023). USING DIFFERENT TYPES OF EXERCISES IN TEACHING READING AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(3), 69-72.

Moydinova, S. I., & Abdurahmanova, I. (2023). METHODS OF WORKING WITH LEXICAL MATERIAL AT THE INITIAL STAGE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(3), 73-76.

Moydinova, S. I., & Khakimova, K. (2023). USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION FOR PRE-SCHOOL LEARNERS. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(3), 61-64.

Moydinova, S. I., & Bazarova, G. (2023). USING SONGS IN TEACHING ENGLISH FOR PRESCHOOL CHILDREN. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(3), 65-68.

Moydinova, S. I., & Abdumuminova, S. (2023). TYPES OF TEXTS BY SPECIALTY AND THEIR USAGE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES. “TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 1(1), 72-75.

Moydinova, S. (2022). COMPARATIVE STUDY OF NON-COMMUNICATIVE AND COMMUNICATIVE METHODS. Thematics Journal of Education, 7(1).

Downloads

Published

2024-02-02