PNEVMOMEXANIK YIGIRISH MASHINASIDA YIGIRILGAN IPNING TUKODRILIK DARAJASINI BAHOLASH

Main Article Content

S.L. Matismailov
Sh.R. Aripova
N. Kamoliddinzoda

Abstract

Ushbu maqolada yigiruvbop tolali chiqindilar aralashmasidan pnevmomexanik usulda yigirilgan ipning tukdorlik darajasini baholandi  . Yangi konstruksiyali ip о‘tuvchi zichlagich ishlatilganda tukdorlik indeksi 4,9 ga teng bо‘lib, bu kо‘rsatkich Uster Statistics-2018 talabi bо‘yicha 5%  li sinfga to‘g‘ri keldi.

Article Details

Section
Articles

References

Пирматов А. и др. «Технология и оборудование текстилних изделий». – Т.: Издание “Адабиёт учқунлари” ТИТЛП, 2018. – 254 с.

Ф.М.Плеханов. Технологические процесси пневмомеханического прядения, М.: Легпромиздат, 1986.

Foydali model Patenti № FAP 01971. Pnevmomexanik yigirish mashinasining ip о‘tkazgich qurilmasi//Aripova Shaxlo Raufovna., Djurayev Anvar Djurayevich., Matismailov Saypilla Lolashbayevich., va boshqalar// Rasmiy axborotnoma № 6 (254). 30.06.2022 y.215 bet.

Г.К. Максимов, А.Ф.Брусникин, В.И.Белоносов, Р.А.Попов и др. «Пряжевиводная воронка устройства для бесколсевого прядения». Авторское свидетелство 518539, кл. Б 01 Н 1/12, 1976.

U.X. Meliboyev. Tо‘qimachilik sanoati texnologik jarayonlarini modellashtirish asoslari, Namangan-2020-216 bet. Adabiyot uchqunlari.